Ürün Seç

Ürün Seç

Randevu Al

Randevunu Al

Ödemeni Yap

Ödemeni Yap

Montaj İçin Gel

Montaj İçin Gel

Şehir Seçinizİşbu Hizmet ve Aracılık Sözleşmesi (‘Sözleşme’);

Türkiye Cumhuriyet Kanunlarına uygun olarak kurulmuş Cevizlidere Mah. 1246/1.Sok No: 3/38 Çankaya/Ankara adresinde mukim, Başkent vergi dairesine kayıtlı ve 7640402225 vergi numarasına sahip Servislet Yazılım A.Ş. (bundan böyle ‘Servislet’ olarak anılacaktır) ile,
Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak kurulmuş,          adresinde mukim,          vergi dairesine kayıtlı ve          vergi numarasına sahip (bundan böyle ‘Servis Sağlayıcı’ olarak anılacaktır),
Arasındatarihinde imzalanmıştır.

Servislet ve Servis Sağlayıcı münferiden Taraf, müştereken Taraflar olarak anılacaktır.

Madde 1: Tanımlar

İşbu Sözleşme’de yer alan;

Araç Sahibi: Servislet Platformu üyesi olan ve aracı için servis hizmeti almak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiyi,
Gizli Bilgi: Taraflar'ın işbu Sözleşme'nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgileri,
Hizmet: Platform üzerinde Servis Sağlayıcılar tarafından sunulan çeşitli hizmetlerin çevrimiçi teklif toplama ve randevu alma hizmetini (ödemelerin sağlanması dahil),
Servislet: Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dahilinde kurulmuş olan ve yerleşik adresi Aşağı Öveçler Mah. Semt 1325. Cad. Murat Apt. No: 2/8 Çankaya/ ANKARA olan Servislet Yazılım A.Ş.’yi,
Servislet Ağı: www.servislet.com ve ilgili yazılımlar ve uygulamalar çerçevesinde oluşturulmuş olan çevrimiçi pazaryerini,
Servislet Mesajlaşma Platformu: www.servislet.com ve ilgili mobil uygulamalar üzerinden Servis Sağlayıcılar ile Araç Sahiplerinin iletişim kurdukları çevrimiçi platformunu,
Servislet Ödeme Platformu: www.servislet.com ve ilgili mobil uygulamalar üzerinden Servislet ile Araç Sahipleri arasında sunulan hizmete karşılık kurulmuş olan sanal pos uygulamasını,
Servislet Platformu: Servislet’in tek sahibi olduğu, kontrol ettiği, yönettiği ve geliştirmekte olduğu, sürdürdüğü ve/veya sunduğu websitesini ve mobil uygulamalarını,
Servislet Randevu Platformu: www.servislet.com ve ilgili mobil uygulamalar üzerinden Servis Sağlayıcılar ile Araç Sahiplerinin karşılıklı randevu takibi yapabildikleri platformu,
Servis Sağlayıcılar: Araç Sahiplerine talep etmiş ve kabul etmiş oldukları araç bakımı, parça değişimi, tamir, arıza giderme, arıza tespit, lastik değişimi ve diğer araçlara yönelik hizmetleri sunan gerçek ve/veya tüzel kişileri,
Servis Sağlayıcı Modülü: Servis Sağlayıcı’nın, Servislet tarafından Servislet Platformu’nda sunulan uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, hizmet satışı, fiyat teklifi, randevu taleplerini ve ödemelerinin detaylarını takip edebildiği, sadece Servis Sağlayıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı,
Servis Sağlayıcı’nın İşletmesi: Servis Sağlayıcının hizmetini sunduğu fiziki yeri,
Üye İşyeri: Üyelik Sözleşmesi imzalanmış Servis Sağlayıcıyı,Temsil eder. 

Madde 2: Sözleşmenin Amacı ve Kapsamı

2.1. Platform aracılığıyla Servislet, Servis Sağlayıcının sunduğu araç servis hizmetlerini teklif toplama ve randevu talebi için ilan edebilecekleri ve Araç Sahiplerinin teklif ve randevu isteminde bulunabileceği ve ödeme yapabileceği çevrimiçi bir ortam (diğer bir deyişle teklif istemi, randevu ve ödeme toplama hizmeti) sağlamaktadır. İşbu Sözleşme’nin amacı, Servis Sağlayıcı ile Servislet arasında Platform’un işleyişine yönelik Tarafların hak ve yükümlülüklerini tanımlamaktır.

2.2. Servislet Platformu aracılığıyla Araç Sahibi, teklif toplayarak ve randevu tarihini kesinleştirmek suretiyle, hizmet satın aldığı Servis Sağlayıcı ile doğrudan (kanunen bağlayıcı) bir sözleşme ilişkisine girmiş olacaktır. Servislet, Araç Sahipleri tarafından toplanan teklifleri takiben randevu tarih ve zamanının kesinleşmesi ile Araç Sahibinin randevusunu ve alacağı hizmetin ayrıntılarını ilgili Servis Sağlayıcıya iletmek ve Servis Sağlayıcı adına Araç Sahibine bir teyit e-postası göndermek suretiyle Araç Sahibi ve Servis Sağlayıcı arasında münhasıran bir aracı ehliyetiyle hareket edecektir.

2.3. Servislet, Servislet Platformu’nda yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

2.4. İşbu Sözleşme uyarınca Servis Sağlayıcı, Servislet tarafından yönetilmekte olan www.servislet.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Hesap üzerinden hizmet satışı yapmak, Servislet ise Servis Sağlayıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu Servislet Platformu hizmetlerinden Servis Sağlayıcı'yı faydalandırmak istemektedir.

2.5. İşbu Sözleşme'nin amacını, Servislet Platformu üzerinde Servislet ya da Servislet’in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler'den, Servis Sağlayıcılar'ın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

2.6.Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Servislet tarafından Servis Sağlayıcı'ya sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Servis Sağlayıcı ile Araç Sahipleri veya Potansiyel Müşteriler arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir; Servislet işbu ticari faaliyette sadece, Servis Sağlayıcı'ya Servis Alanı açma ve bu Servis Alanı'nın bulunduğu alan üzerinden ilan yayınlama, teklif gönderme ve randevu taleplerine cevap verme hakkı vermektedir. Servis Sağlayıcı, Servis Alanın'dan gerçekleştireceği hizmet satış işlemlerinden, Araç Sahiplerine karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

Madde 3: Servis Sağlayıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Servis Sağlayıcı, “Servis Sağlayıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle EK-1'de bulunan “Servislet Platformu Üyeliği İçin Gerekli Belge Listesi”nde yer alan belgeleri işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanması ve Servis Sağlayıcı Modülü'ne yüklenmesi sırasında tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Servis Sağlayıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Servislet'in Servis Sağlayıcı'nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen Servis Sağlayıcı, Platform’da bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Servis Sağlayıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Servis Sağlayıcı sorumlu olacağı gibi; Servislet’e verilecek olan bu bilgilerin yanlışlığı tespit edildiği halde Servis Sağlayıcı, “Servis Sağlayıcı” sıfatını kaybedecektir. Servis Sağlayıcı tarafından verilecek olan yanlış bilgilerin tespiti halinde Servislet Sözleşme’yi tek taraflı fesih hakkını saklı tutar. Servis Sağlayıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Servislet nezdinde Servis Sağlayıcı'yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.

3.2.Servis Sağlayıcı, Servis Sağlayıcı'ya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, Servislet'e bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

3.3.Servis Sağlayıcı, Servislet Platformu’na üye olduğu esnada Servislet Platformu’nda ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Servis Alanı’na, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Servis Sağlayıcı'nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Servis Sağlayıcı'nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

3.4.Servis Sağlayıcı, her türlü reklam ve ilanın Servislet Platformu’nda yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için Servislet ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3.5.Servis Sağlayıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Servis Sağlayıcı ayrıca, Servislet Platformu’nda ve Servis Alanı'nda yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, Servis Sağlayıcı, Servislet Platformu’nu kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Servis Sağlayıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 7'inin uygulanacağını kabul eder. Servis Sağlayıcı Servislet Platformu’nda ve Servis Alanın'da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve Servislet’e karşı sorumludur.

3.6.Servis Sağlayıcı işbu sözleşmeye ek olarak imzalanacak olan protokolle belirlenecek "Satış ve İlan Koşulları"nda belirtilen tüm hüküm ve koşulların Sözleşme'nin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunlara uygun faaliyet gösterdiğini ve göstereceğini kabul ve taahhüt eder.

3.7.Servis Sağlayıcı, Servislet Platformu’na kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, teklif, içerik ve görsel üzerinde sürekli olarak hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Servis Sağlayıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın Servislet’e tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

3.8.Servis Sağlayıcı, kendisiyle Servislet Platformu üzerinden iletişime geçen Araç Sahiplerini veya Potansiyel Müşterileri Servislet Platformu dışında Hizmet alımı yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Servis Sağlayıcı, hiçbir surette Servislet kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.

3.9.Servis Sağlayıcı, Servislet Ödeme Platformu’na dair hazırlanmış olan ve EK-2’de yer alan Servislet Kalite ve Hizmet Standartları’na uygun davranmayı taahhüt eder. Servislet Ödeme Platformu Standartları’na göre Araç Sahibi, Servis Sağlayıcı tarafından sunulan teklifi onayladıktan, randevusunu kesinleştirdikten ve ödeme bilgilerini paylaştıktan sonra Hizmeti satın almış olaraktır ve hizmet bedeli Servislet Platformu havuz hesabına aktarılır. Servis Sağlayıcı, hizmeti belirttiği süre içerisinde Araç Sahibine ulaştırdıktan sonra, Araç Sahibi hizmeti inceleyerek onay verir. Bu onay ile ödeme Servislet Platfomu havuz hesabından Servis Sağlayıcı’nın hesabına aktarılır.

Madde 4: Servislet’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1.Servislet, Servis Sağlayıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Servislet, bu bilgileri Hizmetler'in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklanabilir. Bu anlamda Servis Sağlayıcı, kendine ait bilgilerin Servislet tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.

4.2.Servislet, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple de Servislet'in, Servis Sağlayıcı tarafından Servislet Platformu’nda yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Servislet, Servislet Platformu ve Servislet Mesajlaşma Platformu üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Servislet ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.

4.3.Servislet'in Servis Sağlayıcı'nın Servislet Platformu’nda yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda Servis Sağlayıcı her ne isim altında olursa olsun Servislet'ten herhangi bir tazminat talep edemez.

Madde 5: Ödemeler

5.1.Servis Sağlayıcı, işbu Sözleşme'de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Servislet Platformu’ndan ve Servislet’in sunmakta olduğu Hizmetlerden faydalanabilecek ve Servislet Platformu üzerinden gerçekleştireceği hizmet satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. Servislet tarafından Servis Sağlayıcı'ya uygulanacak olan komisyon oranları ve ödeme şartları Servislet Platformu Ödeme Modülü işleme alındığında işbu Sözleşme’ye ek olarak düzenlenip, imzalanacak olan protokol ile belirlendiği şekliyle uygulanacaktır.

5.2.Servis Sağlayıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Servis Sağlayıcı, Araç Sahibine sunmuş olduğu hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.3İşbu Sözleşme'nin Madde 7 uyarınca, Servislet, maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Servis Sağlayıcı'dan cari hesabından mahsup edebilir veya Servis Sağlayıcı’dan bizzat tahsil edebilir.

Madde 6: Sözleşme’nin Süresi, Feshi ve Tazminat

6.1.İşbu Sözleşme, Servis Sağlayıcı tarafından elektronik ortamda veya yazılı olarak onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerli olacaktır.

6.2.Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme'yi her zaman feshedebilir. Sözleşme'nin Servislet tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Servis Sağlayıcı fesih tarihine kadar Servislet tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aynı şekilde Servislet, fesih tarihine kadar Servis Sağlayıcı’nın sunmuş olduğu hizmetlere karşılık haketmiş olduğu ödemeleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Taraflar'ın ilişkisini etkileyecek; Servis Sağlayıcı'nın Servis Alanı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Araç Sahipleri’ne karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

6.3.Taraflar'dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

6.4.Taraflar işbu Sözleşme'nin EK-2'de yer alan hüküm ve şartların (Hizmet Kalite Standartları) her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde Servislet’in Sözleşme'yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında Servislet Sözleşme'yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Servislet Hizmetler'i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Servis Sağlayıcı’'nın, Araç Sahiplerine karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.

6.5.Servis Sağlayıcı, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya Hizmet Kalite Standartları’na uyulmaması sebebiyle Servislet’in doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Servislet’in herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Servislet’in söz konusu hakkını kullanması Servislet’in Sözleşme'yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Servislet Sözleşme'yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

6.6.Servis Sağlayıcı, Servislet aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde Servislet'in kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Servis Sağlayıcı tarafından, talep edilen süre içinde Servislet’e temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Servis Sağlayıcı'ya yansıtılacaktır. Ayrıca, Servislet'e herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Servis Sağlayıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, Servislet'in Servis Sağlayıcı'nın dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya doğru olmayan veya yanıltıcı hizmet satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya Araç Sahipleri'nın ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, Servislet, Servis Sağlayıcı'nın Servislet.com hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için ve Servis Sağlayıcı’ya haber vermeksizin bloke edebilir.

Madde 7: Sözleşme Değişiklikleri ve Bildirimler

7.1.Servis Sağlayıcı, işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda veya yazili olarak onaylayarak, Sözleşme'ye taraf ve Sözleşme'nin hükümleriyle bağlı olacaktır. Servislet gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda, Servis Sağlayıcı’ya bildirimde bulunmak kaydıyla, değiştirme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, Servislet belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşme'ye, Servis Sağlayıcı’ya bildirimde bulunmak kaydıyla, eklemeler yapma hakkına da sahiptir.

7.2.Söz konusu Sözleşme değişiklikleri Servislet tarafından (i) Servis Sağlayıcı'nın Servislet Platformu’na üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi, (ii) Servis Sağlayıcı Modülü ekranında duyurulması veya (iii) Servislet Platformu’nda yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.3.Şüpheye mahal vermemek adına, Servislet Sözleşme'nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Servis Sağlayıcı'ya bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Servislet Platformu üzerinde sunulacak olan Hizmetler'in ve Servislet tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler Servislet tarafından bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirilebilecektir.

7.4.Taraflar, Servis Sağlayıcı'nın Servislet Platformu’na üye olurken bildirdiği e-posta adresi veya Servislet Mesajlaşma Platformu vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Servis Sağlayıcı'nın Servislet Platformu'na kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Servis Sağlayıcı'nın e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme ve yükümlülüğü olacaktır. Servis Sağlayıcı'nın bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer Taraf'a bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

7.5.Karşı Taraf'ın temerrüdüne, Sözleşme'nin feshine ve Sözleşme'den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme'nin Madde 7.4'ü uygulanacaktır.

Madde 8: Gizlilik

8.1.Taraflar'ın işbu Sözleşme'nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme'nin sona ermesini takip eden 2 (iki) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.

8.2.Taraflar, Gizli Bilgiler'i gizli tutacak ve alıcı Taraf'ın, ifşa eden Taraf'ın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir. Servislet'in Gizli Bilgiler'i üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcılar'ın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılar'a iletebilme hakkı saklıdır.

8.3.Servislet, Servis Sağlayıcılar tarafından Araç Sahipleri’ne sunulan teklifleri diğer Servis Sağlayıcılar ile paylaşmayacak ve rekabet ortamının korunması için gereken önlemleri alacaktır. 

Madde 9: Fikri Mülkiyet Hakları

9.1.Servislet.com markası ve logosu, Servislet.com mobil uygulamasının ve Servislet Platformu’nun tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Servislet tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Servislet’in mülkiyetindedir. Servis Sağlayıcı, Servislet’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Servislet'in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Servis Sağlayıcı, Servislet.com mobil uygulamasının ve Servislet Platformu’nun bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

9.2.Servis Sağlayıcı, Servislet.com mobil uygulaması ve Servislet Platformu aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde Servislet’in ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir. Servislet, üçüncü kişilerin veya Servislet'in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Servis Sağlayıcı'nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Servis Sağlayıcı, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 6.5'inin uygulanacağını kabul eder.

Madde 10: Mücbir Sebep

10.1.Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar'dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflar'dan herhangi birinin ("Etkilenen Taraf") bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf'a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep'i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep'in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

10.2.Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme'nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

Madde 11: Bütünlük, Bölünebilirlik ve Sözleşme’nin Devri

11.1.İşbu Sözleşme'nin ekleri, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme'nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatı ilga etmektedir.

11.2.İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

11.3.Servis Sağlayıcı, Servislet’in yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen üçünbü bir kişiye devredemez.

Madde 12: Hukuk ve Uyuşmazlıklar

12.1.İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

12.2.İşbu Sözleşme'den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

İşbu Sözleşme 12 (on iki) Madde ve 3 ekten ibaret olup, Taraflarca her bir hükmü okunarak, Servis Sağlayıcı tarafında elektronik ortamda veya yazılı olarak imzalanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.


Ek 1: Üyeliğin Tamamlanması için Gerekli Evraklar

Sermaye şirketleri için:

Vergi levhası fotokopisi,
Şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
İmza sirküleri fotokopisi,
İlgili ticaret sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı,
Üye işyerinin sigorta poliçesinin fotokopisi.

Şahıs şirketi, tacir veya adi ortaklıklar için:

Ortaklık sözleşmesi,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Faaliyet belgesi,
İmza sirküleri,
Vergi levhası,
Üye işyerinin sigorta poliçesinin fotokopisi.

Servislet, yukarıda belirtilmiş olan belge listesine ek olarak, Servis Sağlayıcı olmak isteyen şahıslardan ek belgeler isteme hakkına sahiptir.

Ek 2: Hizmet Kalite Standartları

Servislet Hizmetinin Kapsamı

Platform aracılığıyla Servislet, Servis Sağlayıcının sağladığı araç servis hizmetlerini teklif toplama ve randevu talebi için ilan edebilecekleri ve Araç Sahiplerinin teklif ve randevu isteminde bulunabileceği çevrimiçi bir ortam (diğer bir deyişle teklif istemi, randevu hizmeti ve ödeme hizmeti) sağlamaktadır. Servislet Platformu aracılığıyla Araç Sahibi, teklif alarak ve randevu tarihinizi kesinleştirmek suretiyle, hizmet satın aldığınız Servis Sağlayıcı ile doğrudan (kanunen bağlayıcı) bir sözleşme ilişkisine girmiş olacaktır. Servislet, Araç Sahipleri tarafından toplanan teklifleri takiben randevu tarih ve zamanının kesinleşmesi ile, Araç Sahibinin randevusunu ve alacağı hizmetin ayrıntılarını ilgili Servis Sağlayıcıya iletmek ve Servis Sağlayıcı adına Araç Sahibine bir teyit e-postası göndermek suretiyle Araç Sahibi ve Servis Sağlayıcı arasında münhasıran bir aracı ehliyetiyle hareket edecektir.

Servislet Hizmet Politikamız (“Hizmet Politikası”) tüm Servislet üyeleri için güvenli bir ortam hazırlama amacına hizmet etmektedir. Taraflardan herhangi biri eğer işbu Hizmet Politikası’na aykırı hareket edecek olur ise, Servislet, üyelikleri tek taraflı olarak, o an itibariyle feshetme hakkına sahiptir.

Servis Sağlayıcılar:

Servislet Ağı içerisinde yer alan tüm Servis Sağlayıcılar aşağıda belirtilmiş olan Şartlar ve Kurallar dahilinde hizmet verecektir:

Temel Şartlar

Tüm Servis Sağlayıcıları aşağıda belirtilmiş olan özelliklere sahip olduklarını kabul ve beyan ederler: 
Servis Sağlayıcının işyeri sigortası tam ve eksizsizdir,
Servis Sağlayıcı bünyesinde sertifikalı teknisyen bulunmaktadır,
Servis Sağlayıcı en az 6 aydır sigortalı olarak işlerini devam ettiriyor olacaktır,
Servis Sağlayıcı parça ve/veya hizmet garantisi sunuyor olacaktır.

Tüm Servis Sağlayıcılar, araç servis, tamir, iyileştirme ya da mekanik aksam parça hizmetini sunarken belli bir hizmet standardı ve kalitesine tabidirler. Aşağıda belirtilmiş olan hizmet standardı ve kalitesine aykırı hareket eden Servis Sağlayıcılar, oluşabilecek olan ek masraf ve zararlardan sorumlu olacaklarını kabul ve beyan ederler:
Değişmesi gereken, aşınmış veya zarar görmüş parçaların doğru ve tam bir şekilde değiştirilmemiş olması,
Yanlış parçanın monte edilmiş olması,
Talep edilen hizmet yerine farklı ve yanlış bir hizmetin sunulması,
Yapılması gereken önemli parça değişikliklerinin yapılmaması durumunda, (uygunsuz muayene ve tespit yapılması gibi)
Servis hizmeti sırasında motor, yürüyen aksam veya araçtaki diğer parçalara zarar verilmesi durumunda,
Araca hizmet verildiği sırada motor içerisinde bulunan veya araca zarar verecek nitelikte olan katı ve sıvı maddelerin temizlenmemesi durumunda.

İletişim

Servislet Ağı içerisinde yer alan tüm Servis Sağlayıcı’ları Müşterilerden ve Servislet’ten gelen talep, mesaj ve aramalara iş saatleri içerisinde Servislet tarafından belirtilen zaman aralıkları içerisinde cevap vermek zorundadır. Aşağıda belirtilmiş olan zaman aralıkları içerisinde iletişime geçmeyen veya 90 gün boyunca hiçbir çevrimiçi aktivitede bulunmayan Servis Sağlayıcı’ları Servislet Ağı içerisinden çıkartılacaktır. 
Mesajlar
Servis Sağlayıcıları Müşterilerden ve/veya Servislet’ten gelen mesajlara 2 (iki) saat içerisinde cevap vermek zorundadırlar.
Randevu Talepleri
Servis Sağlayıcı’ları Müşterilerden gelen randevu taleplerine 2 (iki) saat içerisinde cevap vermek zorundadırlar. 
Servislet platformundan yönlendirilen Müşterilere veya Servislet çalışma ekibine karşı nefret dolu, saldırgan, saygısız, kaba, şiddet dolu ya da profesyonel olmayan davranışlara kesinlike müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kuralı ihlal eden Servis Sağlayıcı’larının Servislet platformuna erişimi, teklif ve mesajlaşma imtiyazları tamamen veya kısmen Servislet tarafından kısıtlanabilir.
Servis Sağlayıcıları, Servislet Platformu üzerinden gelen Müşteriler ile Servislet Platformunun dışında görüşme yapmayacak ve Müşterileri Servislet Platformu dışından görüşme yapmaya teşvik etmeyecektir. Aynı şekilde, Servis Sağlayıcıları, Servislet Platformu üzerinden kendi iletişim bilgilerini (telefon numarası, eposta adresi, websitesi dahil ama sınırlı olmamak kaydıyla her türlü iletişim bilgisi dahildir) mesaj, veya, teklif, veya randevu sistemi aracılığıyla paylaşmayacaktırlar.

Teklif ve Hizmetin Doğruluğu

Yanlış veya Araç Sahibini yanıltıcı fiyatlandırmaya kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Müşteri veya Araç Sahibi tarafından verilen bilgiler ve talep edilen hizmet doğrultusunda teklifler fiyatlandırılacaktır. 
Servis Sağlayıcı, Araç Sahibi ile mütabık kaldıkları teklif detaylarına (fiyat, hizmet ve kalite) ve randevu tarihi ve saatine uymak zorundadır. Herhangi bir şekilde teklif detaylarında veya randevu tarihi ve saatinde değişiklik yapılması gerekirse, bu değişiklik Araç Sahibine anında haber verilecek ve onayı beklenecektir. Araç Sahibi onayı olmaksızın yapılan değişiklikler Araç Sahibini ve Servislet’i bağlamayacak olup, herhangi bir zarar oluşması durumunda Servis Sağlayıcı tarafından karşılanacaktır.
Servis Sağlayıcı, bakım sırasında araçta ek olarak yapılması gereken arıza giderimi veya tamir durumunda, öncelikle verilen teklifi revize ederek Araç Sahibinin onayına sunmak zorundadır. Araç Sahibi onayı alınmadan verilen teklif dışında yapılan işlemlerden Servis Sağlayıcı sorumludur ve hiçbir şekilde yapılan işleme dair masrafı Araç Sahibin’den veya Servislet’ten talep edemez. 
Servis Sağlayıcı ile Araç Sahibi arasında fiyatlandırma, teklif, hizmet veya ilgili konulara ilişkin tüm mesajlaşmalar Servislet mesajlaşma platformu üzerinden yapılmak zorundadır. Servislet mesajlaşma platformu üzerinden yazılı olarak yapılmayan hiçbir anlaşma veya onaydan Servislet sorumlu değildir.
Servis Sağlayıcı’nın standart işçilik fiyatlarının ve/veya parça fiyatlarının değişmesi durumunda, Servis Sağlayıcı 15 iş günü içerisinde Otomatik Teklif sistemine bu değişikliği yansıtmak zorundadır. Servis Sağlayıcı belirtilen zaman dilimi içerisinde değişikliği yapmaması durumunda sistem üzerinde yer alan Otomatik Teklif fiyatları üzerinden hizmeti vermek durumundadır.

Hesapların Askıya Alınması ve İptaller

Yukarıda belirtilmiş olan prensiplere aykırı hareket eden Servis Sağlayıcı’larının Servislet hesapları daimi veya belirli süreli olarak askıya alınabilir veya ilgili Servis Sağlayıcı’nın hesabı önceden askıya alınmış ise, hesabı tamamen iptal edilebilir. Her bir kural ihlali, Servislet Hizmet Kalitesi ekibi tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. 

Ek 3: Servislet’in Taahhütleri

SERVİSLET’İN TAAHHÜTLERİ

TÜM KİŞİSEL BİLGİLER SERVİSLET PLATFORMU İÇERİSİNDE GÜVENCE ALTINDADIR VE HİÇBİR KOŞULDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR İLE PAYLAŞILMAMAKTADIR. GİZLİLİK PRENSİPLERİMİZİ GİZLİLİK BÖLÜMÜNDEN OKUYABİLİRSİNİZ.
TÜM KREDİ KARTLARI SERVİS İŞLEMİ ÖNCESİNDE ÖN-PROVİZYONA TABİİ TUTULACAK VE SERVİS TUTARI KADAR OLAN MEBLAĞ BLOKE EDİLECEKTİR. ÖDEME ANCAK SERVİS HİZMETİ TAMAMLANDIKTAN VE ARAÇ SAHİBİ SERVİS HİZMETİNİ ONAYLADIKTAN SONRA GERÇEKLEŞECEKTİR. RANDEVU İPTAL ÜCRETİNE DAİR HAKLARIMIZ SAKLIDIR. 
SERVİSLET’İN NİHAİ AMACI BAŞARILI BİR PAZARYERİ DENEYİMİ SUNMAKTIR. SİSTEMİMİZDEN KAYNAKLI BİR HATANIN OLUŞMASI DURUMUNDA TÜM ÜYELERİMİZE ANINDA BİLDİRİM GERÇEKLEŞTİRMEYİ TAAHHÜT EDİYORUZ.
SERVİSLET OLARAK DEĞERLİ FİKİR VE ÖNERİLERİNİZE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ. FİKİR VE ÖNERİLERİNİZİ [email protected] ADRESİNE DİLEDİĞİNİZ ZAMAN GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 
SERVİSLET, TARAFLAR ARASINDA YAPILAN TÜM İŞLEM VE YAZIŞMALARI SERVİS KALİTESİ, GÜVENCESİ VE TARAFLARIN GÜVENLİĞİ SEBEBİYLE TAKİP ETMEKTEDİR. SERVİSLET PLATFORMU DIŞINDA YAPILAN TÜM TEKLİFLENDİRME, İLETİŞİM VE YAZIŞMALARIN SERVİSLET’İN GÜVENLİK, KALİTE VE GARANTİSİ KAPSAMI DIŞINDADIR.